Ταυτότητα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΑΤ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) τους  Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΤ

Πρόεδρος: Παυλής Δημήτριος, Δήμαρχος Τριπόλεως
Aντιπρόεδρος: Καρώνης Γεώργιος
Μέλη: 1)Παπαδημητρίου Σωτήριος, 
2) Δάλκου Αναστασία  και 
3) Μπένος Γεώργιος 
με αναπληρωτές τους τους κ.κ. 
1)Αδαμόπουλο Γεώργιο, 
2)Αληγέωργα Γαρυφαλιά, 
3) Κώτσινα Ιωάννη

και  Δημότες ορίζονται οι κ.κ.: 

1) Καρώνης Γεώργιος με αναπληρώτη του τον κ.Βλάση Δάλμαρη
2) Δαύρος Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον κ. Κοσκολό Γεώργιο,
3) Σωτηρακοπούλου Βασιλική με αναπληρώτρια του την κ. Πολύδερα-Ρόδη  Γεώργια,

4) Μέλεγου-Χρονοπούλου Παρασκευή με αναπληρώτη της τον κ. Κιπιτάρη  Βασίλη

Την κ.Τσιώλη Χαρίκλεια , ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αναπληρωτή της τον κ. Κουτσούγερα Θεόδωρο και

την κ. Ζαχαριάδη Αγγελική, εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση με αναπληρωτή της τον κ. Τσόπελα Γεώργιο.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ

Δείτε το προσωπικό της ΔΕΥΑΤ και τα βιογραφικά τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. είναι: - Η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης) - Η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών. - Η προστασία του περιβάλλοντος με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Η υλοποίηση του προγράμματος της ΔΕΥΑΤ στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από Κοινοτικά προγράμματα (Ταμείο Συνοχής, ΠΕΠ Πελοποννήσου, κ.ά.).), από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.

ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η πόλη της Τρίπολης υδρεύεται μέσω ενός συστήματος τριών τομέων υδροδότησης οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τροφοδοτείται από την πηγή Μεθυδρίου και από γεωτρήσεις στην περιοχή Μηλιάς. Το δίκτυο τροφοδοτεί με νερό τις Βόρειες και Κεντρικές περιοχές της πόλης, κάθε ημέρα για χρονικό διάστημα από 12 μέχρι 24 ώρες.

   

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τροφοδοτείται από την πηγή Πιάνας. Το δίκτυο της κεντρικής και Νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης τροφοδοτείται με νερό κάθε ημέρα για χρονικό διάστημα που ποικίλλει από 10 μέχρι 24 ώρες ανάλογα με την εποχή και τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ

Τροφοδοτείται από 3 γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή Νεοχωρίου και λειτουργούν αποκλειστικά για την υδροδότηση της Τρίπολης. Το δίκτυο του Υδατόπυργου υδροδοτεί τον Συνοικισμό Κολοκοτρώνη και την περιοχή της οδού Ναυπλίου. Η τροφοδοσία είναι συνεχής.

 

 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η απολύμανση του νερού της Τρίπολης γίνεται με χλωρίωση, στην είσοδο του νερού στις κλειστές δεξαμενές.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΕΥΑΤ διαθέτει χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για το πόσιμο νερό, η λειτουργία του οποίου άρχισε τους πρώτους μήνες του έτους 2000. Γίνονται δειγματοληψίες κάθε εβδομάδα από όλα τα επιμέρους δίκτυα, και αναλύσεις του νερού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Επίσης γίνονται συνεχείς μετρήσεις του υπολειμματικού χλωρίου σε ακραία σημεία των δικτύων.