Τιμολόγιο

Πρέπει να σημειωθεί ότι  η  Επιχείρηση θα συμμετέχει στα έργα που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ .

Ο προϋπολογισμός των έργων είναι μεγάλος, λόγω των απαιτούμενων  αναγκών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου και αυτό σημαίνει αύξηση της ίδιας συμμετοχής στα νέα έργα που θα υλοποιηθούν με το πρόγραμμα αυτό. 

Στη διαμόρφωση των τιμών η ΔΕΥΑΤ προσπαθεί να συμπιέσει τους συντελεστές κόστους ώστε η τιμή του νερού να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα ενώ λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών.

Έτσι για τους κατοίκους των δημοτικών διαμερισμάτων το τιμολόγιο είναι μειωμένο και αντιστοιχεί στο 70% της αξίας του τιμολογίου του νερού της πόλης της Τρίπολης ενώ, για τις πολύτεκνες οικογένειες οι τιμές παραμένουν όπως ήταν το 1998

Το κόστος του νερού, για κάθε καταναλωτή, προκύπτει με κλιμακωτή τιμολόγηση.

Το τιμολόγιο έχει ως εξής:

ΟΙΚΙΑΚΟ

0 - 15 μ3  0,24 €/μ3
16 - 50 μ3   0,43 €/μ3
51 - 75 μ3   0,84 €/μ3
76 - 100 μ3   1,53 €/μ3
101 μ3 και άνω 4,02 €/μ3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  

0 - 25 μ3                  0,28 €/μ3
26 - 75 μ3          0,57 €/μ3
76 μ3 και άνω   1,45 €/μ3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0 - 25 μ3                  0,94 €/μ3
26 - 75 μ3          1,46 €/μ3
76 μ3 και άνω   3,04 €/μ3

124 ΠΒΕ - Στρατιωτικές Υπηρεσίες

0 - 36.000 μ3 1,26 €/μ3
36.001 μ3 και άνω 1,70 €/μ3

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

0 - 13.000 μ3 1,26 €/μ3
13.001 μ3 και άνω 1,51 €/μ3

ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ

0 - 50 μ3 0,33 €/μ3

51 μ3 και άνω 0,69 €/μ3

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

0 – 25 μ3 σε 0,28 € 

26 και άνω σε 0,57 €  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το 70% του τιμολογίου του Δ.Δ. Τρίπολης

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με σχετική απόφαση του έχει ορίσει:

(όλες οι τιμές που αντιστοιχούν στις παρακάτω χρεώσεις είναι χωρίς την αξία του ΦΠΑ.)

 1. την ελάχιστη κατανάλωση σε 15 μ3/3μηνο για όλες τις κατηγορίες υδροληπτών
 2. το πάγιο στα 5,40 € ανά διαμέρισμα το τρίμηνο
 3. το τέλος χρήσης υπονόμου σε 0,44 €/μ3 χρέωσης, για δε τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν αποχέτευση στα 0,30 €/μ3
 4. το τέλος επανασύνδεσης στα 34,30 € ανά παροχή σε περίπτωση διακοπής λόγω χρέους ή καταστροφής από άλλες αιτίες ή με αίτηση των καταναλωτών
 5. το παράβολο ελέγχου υδρομέτρων στα 23,90 €
 6. τη δαπάνη διακλάδωσης στα 140,40 € το τρέχον μέτρο και η δαπάνη φρεατίου και υδρομέτρου στα 70,70 €
 7. το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στα 216,00 € ανά παροχή για τις εντός σχεδίου εγκρινόμενες παροχές και σε 353,50 € ανά παροχή για τις εκτός σχεδίου εγκρινόμενες παροχές
 8. το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τα πρώτα 100 μ2 του ακινήτου σε 2,70 €/μ2 και από 101 μ2 και πάνω σε 5,90 €/μ2 του ακινήτου
 9. τη χρέωση του αποφρακτικού μηχανήματος για όλες τις κλήσεις 135,00 €/ώρα .
 10. το τιμολόγιο για αθλητικά κέντρα σε 0,18 € ανά κυβικό για όλα τα κυβικά κατανάλωσης και που το νερό αυτό προέρχεται από δίκτυο που δεν χλωριώνεται
 11. σε 1% την προσαύξηση για καθυστερούμενους λογαριασμούς και όσον αφορά το ΦΠΑ και το ειδικό τέλος, παραμένουν ως οι σχετικοί νόμοι ορίζουν
 12. για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες δικαιούνται ειδικό τιμολόγιο, σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και εγκυκλίους της επιχείρησης, αλλά και για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες έχουν την ιδιότητα της πολυτεκνίας διά βίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο και διαμένουν σε ακίνητο που εξυπηρετείται με δική του ανεξάρτητη παροχή, καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (που είναι οι ίδιοι ή που προστατεύουν ΑΜΕΑ) δικαιούνται ειδικό τιμολόγιο πολυτέκνων - ΑΜΕΑ που ορίζεται στο 50% του κανονικού οικιακού τιμολογίου τρέχοντος έτους
 13.  το εργοταξιακό τιμολόγιο να διαμορφωθεί ως έχει δηλ. στα 2,65 €/μ3          

Αθλητικό και Πολιτιστικό τέλος

Μετά από την 331/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εισπράττεται μέσω της ΔΕΥΑΤ , Αθλητικό και Πολιτιστικό Τέλος το οποίο διατίθεται για την ενίσχυση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων της πόλης μας. Το ποσό αυτό είναι συνολικά 5€ το έτος  και εισπράτεται  κάθε τρίμηνο ισόποσα μοιρασμένο.