Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.

Τιμολόγιο ΔΕΥΑΤ

Στη διαμόρφωση των τιμών η ΔΕΥΑΤ προσπαθεί να συμπιέσει τους συντελεστές κόστους ώστε η τιμή του νερού να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα ενώ λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών. Έτσι από το 2008 και μετά δεν έχει μεταβάλλει τις τιμές των παροχών της. περισσότερα...

Μέριμνα της ΔΕΥΑΤ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου. περισσότερα...
ΥΔΡΕΥΣΗ: Βασική μέριμνα της ΔΕΥΑΤ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται μέσω του δικτύου στους καταναλωτές. περισσότερα...

Αναφορά Προβλημάτων

Μεταβείτε στην φόρμα για την αναφορά προβλήματος ύδρευσης, αποχέτευσης ή σχετίζεται με την ΔΕΥΑΤ.

Βιολογικός Καθαρισμός

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή νέων δεξαμενών επεξεργασίας αποβλήτων, απαραίτητων για την επέκταση των εγκαταστάσεων περισσότερα...

Φυλλάδια & Έντυπα

Δείτε φυλλάδια και έντυπο υλικό που έχει εκτυπώσει η ΔΕΥΑΤ για ενημέρωση των πολιτών ως προς την κατάσταση των έργων. Κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.