Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2710 - 237890, 2710 - 227753, 2710 - 227754

Φαξ: 2710-230282

Συνεργεία Άμεσης ανάγκης: 2710 - 223223

Υδραυλικός Υπηρεσίας - Άμεσης ανάγκης σε 24ωρη βάση: 6973733560

Εργαστήρια ( Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού-Περιοχή ΒΙ.ΠΕ ): 2710-243228